Author Topic: _______ N96 : ___________ ____________ _______ ______  (Read 219 times)

ArletteLam

  • Newbie
  • *
  • Posts: 2
    • View Profile
_______ N96 : ___________ ____________ _______ ______
« on: July 30, 2020, 04:29:20 AM »
__ ______ ______ ______ ______ _____ - _________________ _ ____________ _______, ______ ____, ____ ______ ________ _ ___. _______, ___ ___ ____ __________ _________ _____ _ __________ _________, ______ __ _____ ______ _________ __ ________ __________. _____ __________ ________ ______ ______ 2-3 ________, _____ __________ __________ ______ ______ __ ________.
____ ____ __ ______ ________ ___________ _______ _ ______ ______, ______ ______ __ _____. _____ _____________ ______ ______ _____ _______________ _ _____ ______.
____________ _______, _______ ____ ___________ ________ _______ _____. ______ _____ _________ ____ __ ____ - ________ ______. _ ____ ____________ ________ __ ______ ___________ _________ ______, __ ___ ____ __ _________ ______ ________. _________ __________ _________, _ ________ ______ __ ______________ ___________ - ____ __ ______, __________ ___________ _____ _ _._. ____ __ ___ _____________ _ ______ _ __________ __________ __ __________ _____ _____, __ ___ - _________ ________ __ __________. __ _______ ______ ___ _________ ______________ ______?
https://kratko-news.com/2020/05/16/sovety-dlya-pravilnogo-zaklyucheniya-pari-v-bettinge/
___ __ ___ ______ _______ ____ _______ ________ ______ ______ _ ________ __________ _________, _______ ___ _______ _________, _______ _ ___ _________ __ _______ ______ _ _______ _________, _______ ___ __ ___ _________ _______ ___ _ ____. _______________ ______: _______ (_____.). __________ Well Played ___ _________ _________, _______ ______ __ _______ ___________. ______ _ ____________ _______ __ _________ _ _____ _________ __ _______ __ _____ ___ ________.
_____ __ _________ _______ ____________ ______ ________ ______, __ ________ ___________ _ ____________ _____. 1. ___ __________________ __ 1x___? ________ ________ ______, __________, ______ _____________ ____, ___ ______ _____ ________ ____ _ _________, - ______ ____________ _________ ___ ______ ______. _________ ________ _____ _ _________ _____ _________ ___ _____ _______________ ________, __ _______ ______ ____________ ____ ____ ___ __________ _______. _______ _____ _________ _____ ___ _____, __________ ____ _____ __ ______ _ _____ ________, __ _ ___ ______. ______ _ ___ _______ _______ ___________ ______ __________ ________, _______ _________ _________ _____ __________ ________ __________ ____.